Cymru Flag Cymru Caru/Calon Flag Wcrain WCRÁIN

EBRILL 9fed, 2022 - Cae Sioe Môn

GIG TRWY’R DYDD I’R TEULU CYFAN

Di-EnwBand Phil GasBwncathMeinir Gwilym Elin FflurAlffaBlodau PapurBand Pres Llareggub

a Bryn Fôn a’r Band

Cyflwynwyr :

Dewi Pws
Rhys Mwyn
Tudur Owen

Y Trefnwyr :

Bryn Fôn (laBelaBel)
labelabel@icloud.com

Arwel Hughes (MAD)
info@mad-sl.com

Gyda chymorth amhrisiadwy Pwyllgor Sioe Môn a Ffermwyr Ifanc Môn


Tocynnau:

Tocynnau ar-lein neu mewn Siopau llyfrau Cymraeg Ynys Môn a Gwynedd

Oedolion - £20
Plant dan 15 oed - £10
Tocyn teulu - £50 (dau oedolyn + dau blentyn)
Plant dan 6 oed am ddim.

Archebu tocynnau ar-lein

Lawr Lwytho'r taflen digidol

BYDD YR HOLL ARIAN O WERTHIANT Y TOCYNNAU YN MYND I HELPU Y TRUENIAID YN YR WCRÁIN SYDD WEDI GORFOD DIANC O’I CARTREFI YN SGÎL YMOSODIAD CREULON LLUOEDD PUTIN.

Diolch i’r noddwyr a nodir islaw am eu haelioni.